2019. március 20., szerda

Semmelweis TDK kérdések és válaszok

Forgách László, Gyógyszerésztudományok I. szekció, II. hely
Berlini kék alapú T1 MRI kontrasztanyag fejlesztése, optimalizálása és tesztelése in vitro és in vivo modell rendszerben

1. Kérdés: Végeztek-e toxicitási vizsgálatokat illetve a jövőben tervben van-e, ha klinikumban kívánják alkalmazni a részecskét?

Válasz: A biokompatibilis burokkal rendelkező részecskék esetén munkacsoportunk vizsgált toxicitást, sejtvonalon. Ez magában foglalta a cianid felszabadulás vizsgálatát illetve sejtvonalon az endocitózisra vonatkozó vizsgálatokat. Természetesen tervben van a felületmódosított részecskék ilyen jellegű vizsgálata, azonban ez csupán a távlati terveink között szerepel.

2. Kérdés: A stabilitási vizsgálat milyen körülmények között történt, milyen körülmények között tárolták a mintát két vizságálat között?

Válasz: A stabilitási vizsgálatot - mivel iv. alkalmazott készítményről van szó - 37 C végeztük, a minták tárolása eppendorf csövekben, 2-8 C, hűtve történt. 

3. Kérdés: Milyen előírás vonatkozik a nanorészecskék stabilitására? Milyen körülmények között kell őket tárolni?

Válasz: A szervetlen, MOF-struktúrájú nanorendszerek tárolására általánosan elfogadott a 2-8 C  tárolás, várható felhasználhatóságuk (shelf-life) kb. 1 év, a szakirodalmi adatok alapján. A liofilizált és vízmentes rendszerek tárolhatóak 2-8 C feletti hőmérsékleten, viszont a nedvességtől elzárva kell őket tárolni. Stabilitási szempontból, mivel iv. alkalmazzuk őket, hasonló követelmények vonatkoznak rájuk, mint a parenterális készítményekre (szál- és pirogénmentesség, sterilitás), de természetesen az aggregációs hajlamukból kifolyólag nem szabad, hogy aggregátumot tartalmazzanak. 

4. Kérdés: Megnézték-e a gyári kontrasztanyag felhasználhatósági idejét/lejáratát?

Válasz: Természetesen, ennek a kontrasztanyagnak a felhasználhatósági időtartama gyártástól számított 3 év, szobahőmérsékleten tárolva. Ez a készítmény, mivel nem nanorészecske alapú, hosszabb felhasználhatósági idővel rendelkezik.  

5. Kérdés: Miért volt “fix” térfogatban, koncentrációban a PB_AC?

Válasz: Úgy gondoltam, hogy a citromsavas burok, a terminálisan elhelyezkedő karboxil csoportok révén képes lehet a citromsav (burok) nélküli részecskékkel valamilyen másodlagos kötést kialakítani. A reakcióm célja elsődlegesen az volt, hogy megtaláljam azt a hozzávetőleges koncentrációt, ahol ezek a karboxil csoportok még nincsenek teljesen lekötve, található a részecskén szabad hely, melyet akár később, megfelelő anyag alkalmazásával (pl. PEG, fluoreszcens festék), reakcióba vihetek, így egy többcélú részecskét nyerve. 

6. Kérdés: Milyen a berlini kék nanorészecskék szöveti specificitása? Hogyan oszlanak meg az extracelluláris térben, milyen a szöveti affinitás, milyen a reakciókészségük a vérrel?

Válasz: Az ilyen jellegű kinetikai vizsgálatokra nem került még sor, ugyanakkor vizsgálatuk a részecskék reakciókészségét patkány vérrel. Ennek során nem tapasztaltunk számottevő interakciót, a vér nem trombotizált a szokásostól eltérően. Amennyiben a készítményünk fejlesztése eljut a preklinikai fázisig, mindenképpen szeretnénk ilyen jellegű vizsgálatokat folytatni.
  
7. Kérdés: A patent óta volt fejlesztés? Mire vonatkozott a parent?

Válasz: A szabadalmi beadvány csak a részecske elméleti ötletét tartalmazta, sem a szintézis, sem a képalkotás működéképessége nem volt kísérletileg igazolva. Ezt a patentet a munkacsoport 2011-ben adta be, azóta jelent meg ezzel kapcsolatos cikk, a berlini kék részecskék kelálási képességéről, talliummal. Természetesen még tervezünk további cikkeket, a pegilálással illetve fluoreszcens jelölés lehetőségeivel kapcsolatban, bizonyítva ezeknek a kérdéseknek a relevanciáját illetve gyakorlati lehetőségét. 

8. Kérdés: Rossz modell az egér az ilyen jellegű vizsgálatokra? Másak a vízterei, más a pórusméret. Ha emberre szeretnénk fejleszteni, nem lenne jobb más modellen vizsgálódni?

Válasz: Egy gyógyszer fejlesztése során sajnos a jelenlegi szabályozás mellett nem lehet megkerülni az állaton illetve sejteken való vizsgálatokat. A klinikai vizsálatok előfeltétele az, hogy vizsgáljuk a készítményt, in vitro. A 3R elv azt is megköveteli, hogy ez a vizsgálat a lehető legalacsonyabb rendű és számú állaton, a lehető legkisebb szenvedés biztosítása mellett történjen. Amennyiben ezek a vizsálatok, például sejteken illetve egéren megtörténtek, természetesen lehetőség van, egy, emberhez hasonlóbb anatómiai viszonyokkal, vízterekkel, nagyobb pórusmérettel rendelkező állaton való vizsgálatra, azonban az egereken való vizsgálat mindenképpen szükségszerű. 
Természetesen nem az egér tehát a legjobb modell egy készítmény in vivo viselkedésének modellezésére, ugyanakkor, jelen esetben egy olyan készítményt fejlesztünk, amely esetlegesen kerülhet klinikai alkalmazásra, tehát ezen vizsgálatok eredménye semmiképp nem elhanyagolható. 

2019. február 18., hétfő

Semmelweis TDK eredmények

Az idei TDK is szép eredményekkel szolgáltatott.

II. díjat nyert 
Forgách László (GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK II.)Berlini kék alapú T1 MRI kontrasztanyag fejlesztése, optimalizálása és tesztelése in vitro és in vivo modell rendszerben

Vicenc Bonet Mateu-Julia (BIOINFORMATIKA): 
A study of functional imaging possibilities to monitor Uni-CAR-T cell glioma therapy in a mouse model.


A szekciókban elhangzott kérdéseket és a jó válaszokat hamarosan ismertetjük.
Minden díjazottnak és résztvevőnek gratulálunk!

2019. január 31., csütörtök

Hozzuk közelebb a gyerekeket a képalkotáshoz!

A Lego elindított egy kampányt amelyben megkérdeztek minket szeretnénk-e ha az áéruházak polcairól egy MRI képalkotó labor is leemelhető legyen. Szerintem a sok buta lego verzió mellett ezen változat mindenképpen hiánypótló lenne! Kérem támogassátok ti is a kezdeményezést!

2018. december 10., hétfő

Cogito - szavazz még ma!

Bejutott a magyar hallgatók startupja, a Cogito a Buckingham Palota vállalkozói versenyének nemzetközi döntőjébe. A Cogito egy olyan e-learning rendszert találtak ki, ami szinte minden egyetemistának könnyebbé tenné a vizsgák előtti felkészülést.

Örömteli dolog hogy az IWG is segíthetett egy ilyen csapat elindulásának! Az ötlet és a lelkesedés megvan.

A Londoni döntőben nem csak az előtt említett díjat lehet elhozni, hanem ismét lesz közönségdíj is. Te is segíthetsz, hogy a magyar fiatalok nyerjék meg az utóbbit. Ide kattintva tudsz szavazni rájuk

2018. november 24., szombat

Teljes alakos PET ...


.... is capable of producing whole body images in as little as 20 to 30 seconds at a speed of up to 40 times faster than that of a typical PET scanner. 

Radiation is also up to 40 times lower than with a conventional PET scan, and is the equivalent of the exposure experienced on a transatlantic round-trip flight ...  


and the rest